Federico Bonotto

Federico Bonotto

President at FAIST

Startupbootcamp FashionTech Milan Mentor