"Brilliant ideas often seem worthless": Patrick de Zeeuw for NUzakelijk

"Brilliant ideas often seem worthless": Patrick de Zeeuw for NUzakelijk

04-Dec-2012 by Startupbootcamp

Ruud Hendriks and Patrick de Zeeuw, the co-founders of SBC Amsterdam, take turns to write columns about their experiences with techstarters for the Dutch business-oriented daily NUzakelijk. In this issue Patrick de Zeeuw explains why he thinks that “brilliant ideas often seem worthless”.

Short English summary:

Around 70% of startups started with an idea which is significantly different from the end-product which brought about their success. Take for instance Flickr (started as a social gaming company), Groupon (started as an activist site) or YouTube (stated as a video dating site). Also at Startupbootcamp such “pivoting” is clearly visible. One of the startup teams – Viewsy – had the chance to pitch their product to two very renowned Dutch (operating internationally) companies. The pitch was strong but the reaction even stronger: “This is the Holy Grail for our company”, exclaimed one of the board members. “When can we start?”, asked another. Patrick’s motto is that you can never start early enough when it comes to talking with the market. You might surprise yourself how many people are willing to give you “free advice” about development of your product within the market.

“Go outside, get in touch with experts and clients before you fully design your product or service”, concludes Patrick.

Full article (in Dutch):

source: http://www.nuzakelijk.nl/column/2811380/waardeloos-idee.html

Ruud Hendriks en Patrick de Zeeuw, initiatiefnemers van Startupbootcamp, doen de komende maanden voor NUzakelijk om beurten verslag van hun ervaringen met techstarters. In deze vierde aflevering: briljante ideeën blijken vaak waardeloos.

Door Patrick de Zeeuw

“Do more faster”, is het motto bij Startupbootcamp, en dat lijkt tot op heden goed te werken. De tien teams die deelnemen aan Startupbootcamp Amsterdam hebben in de eerste vier weken van het programma enorme stappen gemaakt. Sommige startups geven aan in vier weken meer gedaan te hebben dan normaliter in zes maanden.

Ik zie dat veel startende ondernemers – ik heb zelf ook zo nu en dan die fout gemaakt – denken een briljant idee te hebben. Dit idee wordt dan in een periode van een aantal maanden, in het ergste geval meer dan een jaar, gebouwd zonder een goed beeld van de toegevoegde waarde of markt voor hun fantastische product.

Vaak geven deze ondernemers aan dat ze hun product niet durven te toetsen bij klanten of andere deskundigen uit angst dat ‘de markt’ hun idee zal kopiëren. De kans dat dit gebeurt is echter veel kleiner dan de kans dat je een product ontwikkelt waar geen markt voor is.

Waardeloos

Neem van mij aan: Je idee is veelal waardeloos en meestal zijn je aannames volledig fout. Veel succesvolle startups, zo’n 70 procent, zijn ooit begonnen met een idee dat volledig anders is dan het uiteindelijke product waarmee de successen behaald werden.

Aansprekende voorbeelden zijn Flickr, Youtube en Groupon. Flickr begon ooit als social gaming-bedrijf, Groupon als sociale activisten-site Thepoint.com en Youtube werd bedacht als video dating-site.

Kantelen

Ook bij Startupbootcamp is dit proces van ‘kantelen’ (pivotting) duidelijk zichtbaar. Meer dan de helft van de teams heeft een pivot gemaakt. Bij een pivot pas je het product of businessmodel aan op basis van hetgeen je hebt geleerd tijdens onder andere gesprekken met ‘de markt’.

Een van de belangrijkste voordelen die je als startup hebt, is dat je een groot aantal zaken sneller kunt doen dan bedrijven die uit de startup fase zijn. Je kunt veel sneller leren, besluiten nemen en zaken laten vallen die niet lijken te werken.

Do more faster begint met het valideren (en dus leren) dat je op het goede spoor zit, er een markt voor je product is en partijen bereid zijn om dit product van je af te nemen. Dit leerproces moet je heel snel doorlopen.

Partners

Voordeel van het praten met potentiële klanten is dat deze klanten wellicht je eerste pilotpartners worden. Veel grote ondernemingen komen niet of nauwelijks toe aan innovatie. Indien een jonge ondernemer een fantastisch concept presenteert, zijn grote ondernemingen vaak bereid deze ondernemers een kans te geven.

Ook dit heb ik zelf een aantal keer meegemaakt, toen we als kleine club in een pitch zaten tegen onze voormalige werkgever Endemol. Wij wonnen. De gunfactor voor jonge zeer bevlogen ondernemers is vaak erg hoog.

Viewsy

Vorige week lieten we één van onze start-ups, Viewsy.com, bedrijf en product presenteren aan twee zeer gerenommeerde Nederlandse internationaal opererende bedrijven.

De pitch was sterk, het commentaar van de corporate nog sterker. “Dit de heilige graal voor ons bedrijf”, zei een van de directieleden. “Wanneer kunnen we starten?”, vroeg een ander.

Mijn motto is dat je niet vroeg genoeg kunt beginnen om met de markt te praten. Je zult je verbazen hoeveel mensen bereid zijn om je ‘gratis’ advies te geven of hun visie om de markt(ontwikkeling) te schetsen. Dus ga naar buiten, zoek contact met experts en praat met klanten voordat je je product of dienst ontwikkelen.

Patrick de Zeeuw is samen met Ruud Hendriks initiatiefnemer van het tech accelerator-programma Startupbootcamp Amsterdam en zij zijn medeoprichters van Startupbootcamp Europe

Read the previous editions:

Part 1: Starters in de snelkookpan

Part 2: Innovatie is vloeibaar

Part 3: Opwinding, zenuwen, opluchting

Startupbootcamp helps ambitious founders scale. Our global family of 20+ industry-focused programs supports startups with direct access to an international network of the most relevant mentors, partners and investors to help them scale.